Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Alsó tagozatos munkaközösség

Tagjai:

1 - 4. osztály tanítói és gyógypedagógusai

 • Drávucz Ágnes
 • Barna Gáborné
 • Berenténé Fazekas Angéla
 • Cseh Gáborné
 • Göröcsné Simonyi Edit
 • Hajdú Lászlóné
 • Hajnal Csabáné
 • Horváth Gézáné
 • Iván Viktória
 • Kozmáné Németh Tünde
 • Lászkáné Vona Krisztina
 • Miklósné Gulyás Katalin
 • Nagyné Földvári Ildikó
 • Szereminé Járvás Andrea
 • Szórádné Bozorádi Erzsébet
 • Utasi László
 • Tajtiné Selmeczi Éva
 • Tóth Ferencné

Céljaink:

 • Az alapkészségek fejlesztése.
 • Az olvasás megszerettetése.
 • Minden tanulónk szilárd alapismeretekkel lépjen át a felső tagozatba.
 • Mindenki találja meg a helyét közösségeinkben.
 • Jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel, az óvodával és a felső tagozattal.
 • A lemaradók felzárkóztatása.
 • A kiemelkedő képességű tanulók versenyeztetése helyi és iskolán kívüli versenyeken.
 • Jászkisér múltjának és hagyományainak megismertetése.

Feladataink:

 • A tanórai munka érdekessé, élvezetessé, eredményessé tétele.
 • Az alsós tankönyvcsaládok megismerése, tankönyvek rendelése.
 • Helyi tantervek készítése.
 • A különböző képességű és felkészültségű tanulók differenciált fejlesztése.
 • Tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása.
 • A tanulás tanítása.
 • Olvasóvá nevelés - könyvtárhasználat.
 • Az informatika alapjainak elsajátítása.
 • A kompetenciaalapú oktatás bevezetése.
 • Mérésekre való felkészítés.
 • Helyi versenyek szervezése:
  • "Az évfolyam matematikusa"
  • Népdaléneklő verseny
  • Szavalóverseny
  • Meseíró verseny
  • Rajzverseny
 • Iskolánk és településünk hagyományainak megismerése és ápolása.

Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2018