Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Biológia - földrajz - természetismeret munkaközösség

Tagjai:

 • Kissné Pap Ibolya munkaközösség vezető
 • Agócs Tibor
 • Berente Imre
 • Ládi Klára
 • Pincziné Balla Magdolna

Céljaink:

 • Természettudományos ismeretek megalapozása
 • Környezettudatos magatartás kialakítása
 • Egészséges életmódra nevelés
 • Környezeti és természeti értékeink megismertetése és azok megóvására nevelés
 • Alapkészségek fejlesztése
 • Tehetséggondozás - lemaradók felzárkóztatása
 • Szűkebb környezetünk értékeinek megismertetése
 • Hazaszeretetre nevelés, a világban könnyen tájékozódó, logikus gondolkodású, nyitott, kreatív fiatalok nevelése.

Feladataink (az oktató - nevelő munkán kívül):

 • Helyi tanmenetek készítése
 • A tankönyvpiac ismerete, tankönyvek rendelése
 • Ökoiskolai program szervezése
 • Az egészségnevelési program bonyolítása
 • Az iskola egész éven átívelő természetvédelmi projektjének összeállítása, működtetése
 • A természettudományok bontás nélküli oktatásának bevezetése
 • IKT eszközök alkalmazása, új módszerek bevezetése a tanítás - tanulás folyamatába, tapasztalatok átadása
 • Pályázatok írása
 • Komplex természettudományos verseny szervezése
 • Versenyekre, felvételire való felkészítés
 • Szakkör működtetése

Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2018