Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Magyar-történelem munkaközösség

Tagjai

 • Molnárné Zana Ágota - munkaközösség vezető
 • Agócs Tibor
 • Budainé Balogh Gabriella
 • Gulyás Gáborné
 • Korenchyné Zsemberi Erzsébet
 • Kovácsné Pásztor Eszter
 • Pincziné Balla Magdolna
 • Tóthné Barna Csilla

A munkaközösség tevékenysége

Célok

 • A magyar nyelv és irodalom megkedveltetése.
 • Múltunk ismerete, a hagyományok őrzése.
 • Megemlékezések, ünnepi műsorok méltóvá tétele.
 • A továbbtanulás eredményességének előkészítése.
 • A lemaradók felzárkóztatása.
 • Kapcsolattartás intézményekkel.
 • A tehetséges tanulók eljuttatása minél több iskolán kívüli tanulmányi versenyre.

Feladatok

 • Tantárgyfelosztás egyeztetése.
 • A tankönyvpiac ismerete, tankönyvek rendelése.
 • A tanórai munka korszerűsítése.
 • Kompetenciaalapú oktatás bevezetése.
 • Differenciált fejlesztés.
 • Versenyek szervezése, lebonyolítása helyi,megyei és országos versenyeken való részvétel.
 • Tanórán kívüli tevékenységek biztosítása.
 • A mérésekre történő felkészítés.
 • A tanulók egyéni fejlődésének nyomon követése.
 • Olvasóvá nevelés.
 • Emlékműsorok, megemlékezések lebonyolítása.
 • Mindennapi élethelyzetekben történő eligazodás gyakoroltatása, kommunikációs gyakorlatok szóban és írásban.
 • Helyi tanmenetek készítése.
 • Az iskola hagyományainak ápolása.
 • Tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása.
 • Tanulási módszerek elsajátíttatása, ezáltal más tantárgyak tanulásának segítése.
 • Helyes történelmi látásmód kifejlesztése, állampolgári nevelés.
 • Könyvtárhasználattal történő önálló ismeretszerzésre ösztönzés.
A megfogalmazott célok és feladatok elsődleges prioritást élveznek a munkaközösség oktató- nevelő tevékenységében.
Emellett folyamatos ismeretszerzési lehetőségeket is kihasználva gyarapszik a munkaközösség tagjainak ismerete.
A nem szakrendszerű oktatás bevezetésére felkészülve két kolléganőnk végez 120 órás továbbképzést, mely képzés sikeres elvégzése után a következő tanévtől bevezetésre kerül az említett oktatási forma ötödik évfolyamtól.

A munkaközösség sikeresen bekapcsolódott az iskolában bevezetésre került kompetenciaalapú oktatásba.
7. és 8. évolyamon a tanulók szövegértést és szövegalkotást e módszer szerint tanulják.
Előrelépés mutatkozik a differenciálás és kooperatív technikák alkalmazása révén, hisz az egyénileg fejlesztett és csoportmunkában tevékenykedő gyerek más tanórán is könnyebben olvas, értelmez. 
Facebook logo
Twitter logo
KérdőjelMik ezek?
Örökös Ökoiskola logo
Ökoiskola hírek
Határtalanul!
HEFOP logo
NFU logo
NFT logo
ESZA logo
NFÜ - Magyarország megújul logo
Tehetseg.hu logo

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2017