Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Magyar-történelem munkaközösség

Tagjai

 • Molnárné Zana Ágota - munkaközösség vezető
 • Agócs Tibor
 • Budainé Balogh Gabriella
 • Gulyás Gáborné
 • Korenchyné Zsemberi Erzsébet
 • Kovácsné Pásztor Eszter
 • Pincziné Balla Magdolna
 • Tóthné Barna Csilla

A munkaközösség tevékenysége

Célok

 • A magyar nyelv és irodalom megkedveltetése.
 • Múltunk ismerete, a hagyományok őrzése.
 • Megemlékezések, ünnepi műsorok méltóvá tétele.
 • A továbbtanulás eredményességének előkészítése.
 • A lemaradók felzárkóztatása.
 • Kapcsolattartás intézményekkel.
 • A tehetséges tanulók eljuttatása minél több iskolán kívüli tanulmányi versenyre.

Feladatok

 • Tantárgyfelosztás egyeztetése.
 • A tankönyvpiac ismerete, tankönyvek rendelése.
 • A tanórai munka korszerűsítése.
 • Kompetenciaalapú oktatás bevezetése.
 • Differenciált fejlesztés.
 • Versenyek szervezése, lebonyolítása helyi,megyei és országos versenyeken való részvétel.
 • Tanórán kívüli tevékenységek biztosítása.
 • A mérésekre történő felkészítés.
 • A tanulók egyéni fejlődésének nyomon követése.
 • Olvasóvá nevelés.
 • Emlékműsorok, megemlékezések lebonyolítása.
 • Mindennapi élethelyzetekben történő eligazodás gyakoroltatása, kommunikációs gyakorlatok szóban és írásban.
 • Helyi tanmenetek készítése.
 • Az iskola hagyományainak ápolása.
 • Tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása.
 • Tanulási módszerek elsajátíttatása, ezáltal más tantárgyak tanulásának segítése.
 • Helyes történelmi látásmód kifejlesztése, állampolgári nevelés.
 • Könyvtárhasználattal történő önálló ismeretszerzésre ösztönzés.
A megfogalmazott célok és feladatok elsődleges prioritást élveznek a munkaközösség oktató- nevelő tevékenységében.
Emellett folyamatos ismeretszerzési lehetőségeket is kihasználva gyarapszik a munkaközösség tagjainak ismerete.
A nem szakrendszerű oktatás bevezetésére felkészülve két kolléganőnk végez 120 órás továbbképzést, mely képzés sikeres elvégzése után a következő tanévtől bevezetésre kerül az említett oktatási forma ötödik évfolyamtól.

A munkaközösség sikeresen bekapcsolódott az iskolában bevezetésre került kompetenciaalapú oktatásba.
7. és 8. évolyamon a tanulók szövegértést és szövegalkotást e módszer szerint tanulják.
Előrelépés mutatkozik a differenciálás és kooperatív technikák alkalmazása révén, hisz az egyénileg fejlesztett és csoportmunkában tevékenykedő gyerek más tanórán is könnyebben olvas, értelmez. 
Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2018