Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Matematika munkaközösség

Tagjai

 • Bobákné Major Margit - munkaközösség vezető
 • Gócza Lászlóné
 • Molnár György
 • Ládi Klára
 • Bús Nikoletta
 • Tóth Ferencné

A munkaközösség tevékenysége

Célok

 • A matematikai alapkészségek fejlesztése.
 • A matematika megszerettetése.
 • Az alkalmazóképes tudás megszerzése.
 • A továbbtanulás eredményességének előkészítése.
 • Folyamatos felkészítés az országos mérésre.
 • Hagyományteremtés, hagyományok őrzése.
 • A lassabban haladók felzárkóztatása.
 • A tehetséges tanulók eljuttatása minél több iskolán kívüli tanulmányi versenyre.

Feladatok

 • Tantárgyfelosztás egyeztetése, tanmenetkészítés.
 • A matematika tankönyvcsaládok megismerése, tankönyvek rendelése.
 • A tanórai munka érdekessé, élvezetessé, eredményessé tétele.
 • A tanulók motiválása, korszerű oktatási módszerek alkalmazása a tanórákon és a tanórán kívül.
 • Infokommunikációs oktatás hatékony alkalmazása.
 • Kompetencia alapú oktatás bevezetése.
 • Nem szakrendszerű oktatás alkalmazása.
 • Az eltérő képességű tanulók differenciált fejlesztése.
 • A tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása.
 • Hogyan tanuljunk okosan? - tanítása.
 • Szakkörök, felzárkóztatók, középiskolai előkészítők biztosítása.
 • A tanulók egyéni fejlődésének követése, a HHH-s tanulók segítése.
 • Matematikai logika, szövegértés, térszemlélet, mértani alapismeretek fejlesztése.
 • Önálló ismeretszerzésre ösztönzés - könyvtárhasználat, internethasználat.
 • Mérésekre való felkészítés:
  • országos mérés
  • felvételi
 • Versenyek szervezése:
  • Bolyai Matematika Csapatverseny
  • Bolyai Levelezős Matematika verseny
  • Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny
  • Természettudományos verseny
  • Ladányi Lajos Emlékverseny - 2 évente
  • A középiskolák tehetségkutató versenyei
  • Zrínyi Ilona Matematika Verseny
  • Évfolyam matematikusa verseny
  • Évfolyam informatikusa verseny
  • Aktuális fizika, kémia versenyek
 • A világban könnyen tájékozódó, logikus gondolkodású, nyitott, kreatív fiatalok nevelése.

A Matematika Munkaközösség éves beszámolója (pdf)Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2018