Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő logo

"Adj esélyt! - programsorozat a jászkiséri roma tehetségekért"

NTP-RTP-14-0079

Programunk lényege az volt, hogy a társadalmi perifériára került családok gyermekeinek önmagukról alkotott képe, önbecsülése változzon azáltal, hogy olyan roma példaképekkel ismerkednek meg, akiknek személyes példája és tapasztalata növeli a gyerekek roma kultúráról való tudását, és ezen keresztül célt és reményt hoz az életükbe. A projekt során elérendő céljaink voltak: időtöltés konstruktív környezetben, találkozás pozitív példákkal.

Projektnyitó rendezvényt az előkészítési szakasz végén szerveztünk. A rendezvény célja volt a lakosságnak, a tankerület munkatársainak, a tantestületnek és a sajtó munkatársainak tájékoztatása a programról, várható eredményeiről.

A Múzeum néprajzi, történeti és képzőművészeti kiállításának megtekintése segítette a tanulókat szűkebb régiójuk neves személyiségeinek, természeti, történeti és kulturális értékeinek, hagyományainak és szokásainak a megismerése, erősítve ezzel a szülőföldhöz kötődést és az identitás megőrzést.

A 15 tehetséggondozó foglalkozásunk alapot biztosítottak a résztvevők számára a tehetségük kibontakozására. A projekt célja volt, a roma tanulók integrált keretek között történő foglalkoztatása, lemorzsolódásának csökkentése, fejlesztő- és szabadidős tevékenységek megvalósításával. A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók iskolában megszerzett tudásának további fejlesztése, fenntartása a programokon keresztül. Iskolai sikerességük valamint későbbi társadalmi érvényesülési esélyeinek növelése volt a cél.

A biciklitúra célja volt a két település kapcsolatainak erősítése, közös roma kulturális értékek ápolása, a szabadidő kulturált eltöltése.

Projektzáró rendezvény: a megjelenteket tájékoztattuk a megvalósított projektről, elért eredményekről, azokat összevetve a program elején elvárt eredményekkel. .A kiállítás megnyitása, a graffiti leleplezése volt a rendezvény legfontosabb célja a rendezvénynek.

Pályázati eredményeink - 2015


Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023