Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

A Csete Balázs Általános Iskola Könyvtára

Könyvtári kölcsönzések


Könyvtári játékfoglalkozások


Egy kis kézművesség karácsonyra"A könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is. Könyvek nélkül viszont senki sem lesz tudós, még az iskolában sem."

(Comenius)

Az iskola és a könyvtár egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ahol iskola található, ott könyvtárra is szükség van, ami kiszolgálja, segíti az oktató-nevelő munkát.
Az iskolai könyvtár biztosítja a tanuláshoz, művelődéshez szükséges helyet, eszközöket és információkat. Kutatóhelyként, nevelési színtérként, személyiségformálás és értékközvetítés eszközeként működik.
Iskolánk könyvtára:
  • Támogatja az iskola programjában és a munkatervben megfogalmazott célokat.
  • Együttműködik az iskola vezetőségével, pedagógusaival az oktató-nevelő munkában.
  • Biztosítja ehhez a könyvtár információforrásait, eszközeit.
  • Hozzásegíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulás megvalósításához.
  • Segít elsajátítani az önálló ismeretszerzés képességét.
  • Szakirodalmat biztosít a nevelőknek.
  • Kulturális, irodalmi műsorok szervezésével fejleszti a tanulók esztétikai és kulturális érzékenységét, igényét.
  • Együttműködik a pedagógusokkal és a vezetőséggel abban, hogy szilárd alapműveltséggel, készségekkel, alkalmazható tudással rendelkező diákok hagyják el az iskolát.
Iskolánk könyvtárában lehetőség van kölcsönzésre, helyben olvasásra, tanulásra, jegyzetelésre. A kölcsönözhető könyvek mellett, jelentős – csak helyben használható – kézikönyvtári állomány áll a tanulók és nevelők rendelkezésére. Tankönyvek, atlaszok, szótárak, tanári segédkönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k kölcsönzésére is van lehetőség.
A könyvtár tagja lehet minden iskolánkban tanuló diák, itt tanító pedagógus és a technikai dolgozók. A belépés ingyenes, belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

Nyitva tartás:

Kedd:8-13 ó.
Szerda:8-13 ó.
Csütörtök:8-13 ó.
Péntek:8-13 ó.


Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023