Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Folytatódik a kompetencia alapú oktatás elterjesztése

Iskolánkban ez év szeptemberétől folytatódik a Hefop 3.1.3 pályázathoz kapcsolódóan bevezetett kompetencia alapú oktatás módszertani elterjesztése, kibővítése.
Alsó tagozaton Tóth Ferencné lépett be új nevelőként a kulcskompetenciák fejlesztésébe. Ennek köszönhetően a 2007/2008. tanévben az 1.a osztályban kezdődött meg a tanulók új módszerrel történő oktatása A, szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületén.
Az 1.c osztályban Göröcsné Simonyi Edit alkalmazza a kompetencia alapú oktatást a szociális és életvitel terület fejlesztésében. Mindezekkel párhuzamosan zajlik B kompetenciaterületen szövegértés-szövegalkotás oktatása alsó tagozaton.
A sikeres alkalmazást segíti, hogy a tavalyi évben központi továbbképzésen résztvevő kollégák belső képzés keretében adják át megszerzett, s már kipróbált ismereteiket, tapasztalataikat a tantestület tagjainak.
Az eredményes, egész életen át tartó tanulásra való felkészülést és felkészítést szolgáló oktatás folytatásához minden feltétel teljesült a kezdeti időszakban. Időben megérkeztek a tanuláshoz elengedhetetlen tankönyvcsomagok, tanári segédeszközök. A pedagógusok a tanévkezdést megelőző időszakban tananyagfejlesztéssel, tantervi modulok tanulmányozásával, digitális tartalom befogadásával, óravázlatok írásával készültek a mindennapi munkára.
Az eltelt időszakban a gyakorlás, ráhangolás után tanulóink elkezdték az új tananyaggal való ismerkedést. Továbbra is legfontosabb feladat a kommunikációs, a szövegértési és szövegalkotási és problémamegoldó képességek fejlesztése. A tanulók differenciált oktatása, csoportban való tevékenykedtetése biztosítja gyermekeink fejlődését, továbbhaladását. A pedagógusok továbbra is a munkaszervezés irányítói, segítői.
A bevezető időszak végén az osztályokban megtörtént a különböző kulcskompetenciák felmérése matematika- logika, szövegértés-szövegalkotás területén. A méréseket az alsóbb évfolyamokon DIFER mérőeszközökkel végezték a nevelők, a kiértékelés folyamatban van.
Az elkövetkezendő időszakban iskolánk a nyilvánosság biztosítása érdekében újra szervez bemutató órákat a kistérségi és más települések pedagógusai számára. Ezen kívül nyílt órákat is szervezünk a szülők számára, hogy bepillantást nyerjenek a kompetencia alapú oktatás rejtelmeibe.

Csete Balázs Általános Iskola
igazgatósága


Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023