Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Csete Balázs élete

Csete Balázs 1893. március 15-én Jászkiséren született, ahol nagyszülei is éltek. Édesapja csizmadia volt, később - miután a család Szolnokra került - vasúti fékezőként, majd malommunkásként dolgozott. Csete Balázs az elemi és a polgári iskolát Szolnokon végezte. Kisdiákként - megismerve a Szolnoki Művésztelep alkotóinak munkáit - kötelezte el magát a művészeteknek. Festőnek készült, de álmai megvalósulatlanok maradtak: jött az első világháború, s ő bevonult katonának. 1915. május 1-jén hadifogságba esett, ahonnan csak hosszú évek múltával, 1920-ban tért vissza. Hazaérkezve a tanári pályát választotta élethivatásul: 1921-ben polgári iskolai rajztanári oklevelet szerzett.


Tanulmányait befejezve műszaki pályára készült, azonban időközben megrokkant édesapja megsegítése miatt állást vállalt a csepeli polgári iskolában, ahol közel negyed évszázadon át nevelte tanítványait a rajz és a népi kultúra megbecsülésére. A tanítás mellett azonban csakhamar kiállításokon szerepelt rajzaival, festményeivel.
Az 1920-as évek második felétől került kapcsolatba a magyar néprajzi kutatással. Számos rajza került az 1930-as évek néprajzi és népművészeti kiadványaiba. A Néprajzi Múzeum közel ezer erdélyi és jászsági színezett és tusrajzát őrzi. A kor vezető néprajzkutatóival kerülhetett munkája révén mindennapi kapcsolatba.

1943-ban lehetőség nyílt rá, hogy Kalotaszegen folytasson néprajzi gyűjtést. Ekkor már nem csak a rajzok készítését és adatolását tűzte ki céljául, hanem egy-egy témakör teljes és szöveges feldolgozására is törekedett.

1945 előtt több könyve jelent meg, amelyekben a néphagyomány és a népművészet feltárásának és mindennapok életébe való eljuttatásának lehetőségeit vizsgálta.

1948-ban Jászkisérre helyeztette magát, azzal a szándékkal, hogy szülőfaluja néprajzával foglalkozzon.

Így írt erről:
"Úgy érzem, hogy kifosztottságomban új életet kell kezdenem, és ismét a magyar művelődés érdekében, s ha lehet még fokozottabb mértékben új cél felé törnöm... Jászkisérre szülőfalumba helyeztettem magam, hogy a Jászság és főleg szülőfalum néprajzával foglalkozzam. Születésem percétől kezdve távol éltem tőle, hol mindkétági rokonságom lakik, s most egyszerre elfogott utána a honvágy, amelynek jogán küldetésemnek éreztem, hogy amennyire tőlem telik, belevigyem az életet a néprajztudományba. S most még jobban, mint bármikor, úgy érzem, hogy így zárul be méltóképpen életem köre: szülőfalumban."

1952-ben Jászkisérre költözött, és az általános iskolába rajzot tanított. 1953-ban egyéves szabadságot kapott, gyűjtőmunkája folytatására. A Néprajzi Múzeummal és a Népművelési Intézettel kapcsolatban állva rövid idő alatt gazdag, s a néprajztudomány számára rendkívül értékes néprajzi anyagot tárt fel. Jászkiséren töltött évei alatt több száz rajzot készített a településről, valamint a környékbeli jászsági településekről. 1955-ben nyugdíjba vonult, s folytatta a néprajzi gyűjtést és a rajzolást 1958-ban bekövetkezett haláláig. 
Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023