Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő logo

"Esélyt a tehetségnek - Programsorozat a jászkiséri hátrányos helyzetű gyermekekért"

NTP-HTP-14-0011

A pályázat célkitűzésével szinkronban integrált környezetben 32 órás tehetséggondozó műhely valósult meg önkéntesek bevonásával.Előtérbe került a tehetséges fiatalok ön-menedzselő, innovációs készségeinek fejlesztése.Az intraperszonális foglalkozások mellett az egymástól való megkülönböztetés képességén alapul interperszonális intelligencia fejlesztése zajlott drámai foglalkozások, kommunikációs foglalkozások segítségével.

Programunk fő célja megvalósult, miszerint intézményünkben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózásának elősegítése, a sikeres életre való esélyek növelése történt a projekt megvalósítás szakaszában. A tehetséggondozó program célja volt a személyiség fejlesztése, tehetséges tanulók feltárása, azonosítása, annak érdekében, hogy a tehetségüknek megfelelő fejlesztésben részesüljenek. Fejlesztésre kerültek a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és fizikai képességei, gazdagodtak önkifejezési készségeik, képességeik, önkifejezési formáik, a kreatív folyamatokon keresztül elősegítettük a tanulók szocializációjának folyamatát, a több szempontú gondolkodást. Fejlesztettük a figyelmet, a beszédet, a kreativitást, az empátiát, a bizalmat, a problémaérzékenységet, a több szempontú gondolkodást, valamint a verbális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatát.

A kreatív folyamatban való részvétel során a gyerekek tapasztalatokat szereztek saját kultúrájukról és képességeikről. A tevékenységek sorozatának a képességek és kapacitások megerősítésével a humán fejlesztésekhez járultak hozzá.

A műhely alapvető módszere a kiscsoportos interaktív foglalkozás, a személyiség formálása, a „gyenge oldal” fejlesztése, megfelelő légkör megteremtése, lazító és feltöltődést segítő légkör kialakítása volt.

A foglalkozások két blokkra osztva valósultak meg. Az első blokkban személyiségfejlesztést végeztünk páros munkaformában, dramatikus játékokkal, önismereti játékokkal, társas kommunikációt fejlesztő gyakorlatokkal, míg a foglalkozások második blokkjában az első blokkhoz kapcsolódóan nyelvi írási-, olvasási-, nyelvhasználati- és beszédkészséget fejlesztő játékok segítségével dolgoztuk fel a korábban elhangzottakat. A blokkok közötti rövid szünet során a diákok oldott hangulatban megbeszélhették tapasztalataikat.

Ezúton köszönjük mindazt a támogatást, mely lehetővé tette tanulóink számára a programsorozat megvalósítását.

Pályázati eredményeink - 2015


Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023