Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Diákönkormányzat

A Csete Balázs Általános Iskola diákönkormányzata az 1993. Évi LXXXIX. törv. (K. 107/1993.) rendelkezései alapján a tanulók érdekeinek képviseletére megalakult.

A diákönkormányzat összetétele:

A diákönkormányzat felépítése:

Diákönkormányzat elnöke: Borbély Rita
Titkára: Pető Réka
A diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt: Pincziné Balla Magdolna
2-2 tag osztályonként.
A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni mint választó és mint választható személy.
A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni.

A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése

A felső tagozatos osztályközösségek maguk közül minden tanév elején megválasztják a diákönkormányzati képviselőket (2 tag)
A diákönkormányzat vezetőjét a küldöttek titkos szavazással választják meg.
A tanulóközösség választott vezetősége és tagjai a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látja el.
Megbeszéléseit szükség szerint tartja.
Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt, megválasztókat. A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket, választó tanulóközösségeket a diákönkormányzat vezetőségében, illetve tájékoztatják megválasztóikat az aktuális feladatokról.

A diákönkormányzat vezetősége

A diákönkormányzat diákvezetője az elnök.
A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése.
A titkár feladata a diákvezető munkájának segítése.
A vezetőség üléseit éves munkaterv szerint évente 5 alkalommal tartja.
A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. Külön döntés alapján személyi, illetve pénzügyi kérdésekben a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni.
A vezetőség üléseiről írásos emlékeztető készül.
A diákönkormányzat vezetőségének kötelessége, hogy személyi döntései, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét évente 5 alkalommal a diákönkormányzat tagjait összehívja és tájékoztassa a vezetőség által végzett munkáról.
A diákönkormányzat elnökének választása 1 tanévre szól.
A titkár megválasztása 1 évre szól.
A diákönkormányzat vezetőségének megbízatása 1 tanévre szól.

Képviselet, kapcsolattartás

A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban tárgyalásokon a vezetőség diákvezetője vagy a diákönkormányzatot segítő felnőtt képviseli.

Záró rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a tagok véleményének meghallgatása után a diákönkormányzat vezetősége fogadja el, majd az a nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a diákönkormányzat vezetősége 2006.10.11 ülésén fogadta el.

Csete Balázs Általános Iskola Diákönkormányzatának hagyományos, minden évben megrendezésre kerülő rendezvényei

Október : sulidiszkó
December : Mikulás-bál
Február : farsang
Április : Suligála 
Facebook logo
Twitter logo
KérdőjelMik ezek?
Örökös Ökoiskola logo
Ökoiskola hírek
Határtalanul!
HEFOP logo
NFU logo
NFT logo
ESZA logo
NFÜ - Magyarország megújul logo
Tehetseg.hu logo

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2017