Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Ismét Európai Uniós támogatást nyert a Csete Balázs Általános Iskola

A Csete Balázs Általános Iskola tantestülete ismét sikeresen pályázott.
A HEFOP /2006/2.1.5 B kódszámú, Halmozottan hátrányos Helyzetű tanulók integrációs nevelése (Adaptációs pályázat II.) című pályázattal közel 13 000 000 Ft-ot nyertünk a Napközi Otthonos Óvodával és a jászkiséri Etnikai Szervezettel konzorciumot alkotva. Pályázatunk célja az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók siker orientált oktatása, továbbtanulási esélyeik növelése érdekében az integrált nevelési módszereket alkalmazzuk.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos pedagógiai módszerek alkalmazása már nem felel meg az elvárásoknak, nem tölti be funkcióját, illetve csak korlátozottan alkalmas a problémás gyermekek oktatására, felzárkóztatására. Nem nyújt megfelelő teret és lehetőséget az egyenlő esélyek megteremtéséhez, a hátrányok csökkentéséhez. Egyértelművé vált, hogy új, a megváltozott igényekhez igazodó pedagógiai módszerek kidolgozására, alkalmazására van szükség. A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása az óvodai és általános iskolai pedagógiai programok továbbfejlesztésével valósítható meg. A speciális felzárkóztató, fejlesztő mikrocsoportokban kidolgozott programok alkalmazása eredményesebbé teszi az életre való felkészülést, felkészítést. Konkrét célunk a kompetencia-alapú oktatási programcsomagok bevezetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése, a módszertani eljárások, digitális tartalom befogadása, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítása, tanórai alkalmazása.
Az integrált nevelési módszerek alkalmazásával célunk iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási hátrányainak csökkentése, az egyéni képességekhez igazított tudás biztosítása, a tanulók felkészítése az érdeklődésüknek megfelelő pályaválasztásra és továbbtanulásra, a kulcskompetenciák elsajátíttatása, a különböző műveltség tartalmak komplex, többoldalú megközelítése, a tudás iránti igény kialakítása, fejlesztése. Ezzel párhuzamosan szükséges a pedagógiai kultúra megújítása, az oktatási szemléletmód megváltoztatása új módszerek kidolgozásával, bevezetésével.
Összegzésként összefoglalva a kitűzött és megvalósítandó legfontosabb céljaink:
 • lemaradások csökkentése,
 • továbbtanulási esélyek kiegyenlítése,
 • kirekesztésektől mentes rendszer megteremtése,
 • egyénre szabott felzárkóztatás megvalósítása mikrocsoportos foglalkozások keretében,
 • tanulóbarát iskolai környezet kialakítása,
 • a gyermekek sikerélményhez juttatása,
 • intézményfejlesztéshez és pedagógiai módszertan fejlesztése,
 • a gyakorlati megvalósításban résztvevők szakmai továbbképzése, integrált neveléshez szükséges kompetenciák kialakítása,
 • integrált nevelést-oktatást támogató szakirodalom beszerzése,
 • a közvetett célcsoportok aktív bevonása a megvalósításba,
 • példaértékű konzorciális együttműködés kialakítása.
Az előkészítés, megvalósítás, már az elmúlt tanévben kezdetét vette azokkal a továbbképzésekkel, melyek részét képezték a pályázatnak, s melyek a gyakorlati megvalósításhoz nyújtanak segítséget a pedagógusaink számára. 3x30 órás tréning során szereztünk alkalmazható új ismereteket az integrációs pedagógiai rendszerről, az óvoda-iskola átmenetről, valamint a differenciálásról. A sikeresen, záródolgozattal befejeződött továbbképzések után elkezdtük a gyakorlati megvalósítást. Megalakult az IPR project team, s tagjainak vezetésével a szakmai mikrocsoportok. Elkészültek a munkatervek, melyek alapján elindult a fejlesztő program. Az óvoda-iskola átmenetet segítő mikrocsoport már részt vett az első szakmai napon szeptember 10-én Budapesten, ahol a kétnevelős modellt ismerhették meg kollégáink. A szakmai munkánkhoz, program megvalósításához elengedhetetlen eszközök is megérkeztek intézményünkbe. Örömmel tölti el tantestületünket, hogy az Európai Uniónak köszönhetően, a HEFOP-os pályázatok lehetőséget nyújtanak olyan európai színvonalú nevelési-oktatási tevékenységek megvalósítására, melyek a XXI. Századi követelményekhez igazodnak, s egyúttal a hátrányokkal küzdő tanulók számára megkönnyítik, segítik az ismeretszerzést, tanulást. Ilyen pályázatok híján a hozzánk hasonló hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek esélyegyenlősége csorbulna.

Csete Balázs Általános Iskola
igazgatósága


Facebook logo
Twitter logo
KérdőjelMik ezek?
Örökös Ökoiskola logo
Ökoiskola hírek
Határtalanul!
HEFOP logo
NFU logo
NFT logo
ESZA logo
NFÜ - Magyarország megújul logo
Tehetseg.hu logo

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2017