Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Bentlakásos, integrációs, fejlesztő és hátránykompenzációs tábor
a Csete Balázs Általános Iskola tanulói számára

NTP-UGT-MPA-003

Pályázatunk célja az integrációs felkészítés, illetve képesség-kibontakoztató felkészítés az általános iskola 2013/2014-es tanévének a követelményeire. A tanulók integrált keretek között történő táboroztatása.

A tábori programsorozat legfőbb jellemzője, hogy a gyermekek nem formális nevelés segítségével érhetik el a hátrányok csökkentését és a tehetségek kibontakoztatását. Projektünk során a tanulók egyéni képességeit figyelembevevő módszertani eljárásokkal, szabadidős programokkal lehetővé tesszük, hogy a gyermekek az iskolát elfogadják, szívesen vegyenek részt annak mind tanulmányi, mind szabadidős programjaiban. Célunk olyan differenciált képességfejlesztés megvalósítása, amely elősegíti a tanulási hátrányok csökkentését, az egyre sikeresebb egyéni előrehaladást, az iskolán túli sikeres társadalmi integrációt. A tevékenységünk célja, hogy fejlesszük a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és fizikai képességeit, gazdagítsuk önkifejezési készségeit, képességeit, gazdagítsuk önkifejezési formáit, a kreatív folyamatokon keresztül elősegítsük a tanulók szocializációjának folyamatát, a több szempontú gondolkodást. Fejleszteni kívánjuk a figyelmet, a beszédet, a kreativitást, az empátiát, a bizalmat, a problémaérzékenységet, a több szempontú gondolkodást, valamint a verbális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatát.

A tábor segítségével lehetőség nyílik kiegészíteni az órán látottakat, hallottakat. A tábori program alapot biztosít a résztvevők számára a tehetségük kibontakozására és a hátránykompenzációra.

A program Poroszlón a Fűzfa Pihenőparkban és az Ökocentrumban valósul meg.
NTP logo

Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2018