Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Emberi Erőforrások Minisztériuma logoEmberi Erőforrás Támogatáskezelő logoOFI logoNemzeti Tehetség Program logo

Pályázati eredményeink

Ismét eredményes pályázatokról számolhatunk be, melynek köszönhetően a tanév során tanu-lóink három különböző tartalmú és célú tanítási órán kívüli programsorozat részesei lehettek.

A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-gatáskezelő és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hirdette meg.

A "Roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztésének, a mentorálást végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetek együttmű-ködésének támogatása" című pályázati felhívásra benyújtott NTP-RTP-13-0079 pályázati azonosítószámú "Adj esélyt! – programsorozat a jászkiséri roma tehetségekért" című pályázatunk 770.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A "Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvaló-suló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének, valamint az ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása" című pályázati felhívásra benyújtott NTP-HTP-13-019 pályázati azonosítószámú "Esélyt a tehetségnek - Integrált környezetben megvalósuló tehetségsegítő programsorozat" című pályázatunk 448.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben című pályázati felhívásra benyújtott NTP-MTI-13-0126 pályázati azonosítószámú "Kis Természettudósok Műhelye" című pályázatunk 749.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázati lehetőséget ezúton is köszönjük a kiíróknak! 
Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023