Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

A Csete Balázs Általános Iskola Könyvtára

"A könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is. Könyvek nélkül viszont senki sem lesz tudós, még az iskolában sem."

(Comenius)

Az iskola és a könyvtár egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ahol iskola található, ott könyvtárra is szükség van, ami kiszolgálja, segíti az oktató-nevelő munkát.
Az iskolai könyvtár biztosítja a tanuláshoz, művelődéshez szükséges helyet, eszközöket és információkat. Kutatóhelyként, nevelési színtérként, személyiségformálás és értékközvetítés eszközeként működik.
Iskolánk könyvtára:
  • Támogatja az iskola programjában és a munkatervben megfogalmazott célokat.
  • Együttműködik az iskola vezetőségével, pedagógusaival az oktató-nevelő munkában.
  • Biztosítja ehhez a könyvtár információforrásait, eszközeit.
  • Hozzásegíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulás megvalósításához.
  • Segít elsajátítani az önálló ismeretszerzés képességét.
  • Szakirodalmat biztosít a nevelőknek.
  • Kulturális, irodalmi műsorok szervezésével fejleszti a tanulók esztétikai és kulturális érzékenységét, igényét.
  • Együttműködik a pedagógusokkal és a vezetőséggel abban, hogy szilárd alapműveltséggel, készségekkel, alkalmazható tudással rendelkező diákok hagyják el az iskolát.
Iskolánk könyvtárában lehetőség van kölcsönzésre, helyben olvasásra, tanulásra, jegyzetelésre. A kölcsönözhető könyvek mellett, jelentős – csak helyben használható – kézikönyvtári állomány áll a tanulók és nevelők rendelkezésére. Tankönyvek, atlaszok, szótárak, tanári segédkönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k kölcsönzésére is van lehetőség.
A könyvtár tagja lehet minden iskolánkban tanuló diák, itt tanító pedagógus és a technikai dolgozók. A belépés ingyenes, belépési nyilatkozat kitöltésével történik.

Nyitva tartás:

Kedd:8-13 ó.
Szerda:8-13 ó.
Csütörtök:8-13 ó.
Péntek:8-13 ó.


Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2022