Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő logo

"Ötödik elem – gazdagító bentlakásos tehetség műhely"

NTP-TM-14-0223

A tehetséggondozó műhely programja az erre szánt idő természeti környezetben történő puszta eltöltésénél többet nyújt. Izgalmas tapasztalatgyűjtésre, a hegyvidék, az erdő együttes felfedezésének örömre alapoz. Nagy hangsúlyt fektet a természetet szerető, tisztelő attitűd kialakítására. Módszertanunk súlypontját a személyes megtapasztalásra, a felfedezés őrömén keresztül történő elsajátításra, a tudásgyarapításra, a készségfejlesztésre fektettük.

A program fő célja az volt, hogy fejlesszük tanulóink természettudományos kompetenciáit változatos, tanórán kívül tevékenységek segítségével. Ezért a közvetlen környezetük jelenségeinek megtapasztalásával fejlesztettük a tanulók környezeti tudatát, amit a terepi ismeretterjesztés és a tájértékek összefüggéseinek bemutatása révén valósítottunk meg - tevékenységek: meteorológia mérések, megfigyelések, Kő-közi-kör-túra, Irány a vár hegy! túra. A természettudományos tantárgyak szorosan összefüggő, szerves kapcsolódását számos előadás során ismerték meg a tanulók - tevékenységek: Bükk természeti értékei és védelme előadás, csillagászati előadás, A tanulók kreatív gondolkodásának és problémamegoldó képességeinek fejlesztését is megvalósítottuk - tevékenységek: meteorológiai megfigyelések, csillagászati észlelések, vízminőség vizsgálatok. A tanítási órák jócskán leszűkült időkeretében a kísérletek száma drasztikusan lecsökkent, a gyerekek tanulás iránti motiváltsága, a szorgalom, az erőfeszítés értékként való elfogadása egyre inkább alábbhagy. Ezekkel a foglalkozásokkal nagymértékben hozzájárultunk a tanulók környezettudatos magatartásának kialakításához. Segítséget jelentenek a szemléletformálásban, melyben nagy fontosságot kap a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés. A sikeres kísérletek, és az átélt tudás szépségében a tanulók örömet leltnek. Az önállóan végzett tevékenységek, nagymértékben fejlesztik a problémamegoldó gondolkodásukat.

Iskolánkban az eddig elaprózott természettudományos tehetséggondozásnak új dimenziót jelent ez a projekt, hiszen az ÖKO iskola projektelemei, a tanórai ismeretszerzés projektelemei és a szakköri tehetséggondozás projektelemei egy sűrített programban, intenzív formában találkoznak és ezáltal fejtik ki jótékony hatásukat diákjaink természettudományos kompetenciáinak fejlesztése irányában.

Pályázati eredményeink - 2015


Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023